Đoàn viên công đoàn HCR hiến máu tình nguyện năm 2019

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện do công đoàn ngành xây dựng tỉnh BR-VT phát động, ngày 10/9/2019 các đoàn viên công đoàn Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO (HCR) đã nhiệt tình tham gia hiến máu tại Nhà Văn hóa Thanh niên số 160 Hạ Long, Thành phố Vũng Tàu. Hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa, thể hiện ý thức trách nhiệm của mọi người đối với cộng đồng. Đoàn viên công đoàn công ty HCR là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn ngành xây dựng tổ chức.Đoàn viên công đoàn HCR hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện