Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2015

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2015
Thực hin quy định B lut Lao động năm 2012 về các ngày ngh l trong năm; công văn của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về hoán đổi thời gian làm việc để nghỉ lễ năm 2015;  Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thực hin vic ngh Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5như sau:

1. Cán bộ, công nhân viên, người lao động đi làm bù ngày thứ By (25/4/2015) để ngh hoán đổi th tư (ngày 29/4/2015). Như vậy, nhân dp ngh l giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, Quc tế lao động 01/5 năm 2015 Cán bộ, công nhân viên, người lao động s được ngh 06 ngày liên tc (t ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015).
2. Lịch nghỉ này không áp dụng cho cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trực tiếp tại công trường; Các ngày nghỉ đối với các đối tượng này là 03 ngày, bao gồm như sau: ngày 28/4/2015 (giổ tổ Hùng Vương); 30/4/2015 (giải phóng miền nam); 01/5/2015 (Quốc tế lao động).

3. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.