Thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ quốc khánh 02/9 năm 2014
Thực hin quy định ca B lut Lao động năm 2012 về các ngày ngh l trong năm và công văn chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014; Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo thực hin vic ngh lễ quốc khánh 02/9 năm 2014 như sau:
1. Cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty được ngh lễ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 06/9/2014 (do hoán đổi được nghỉ ngày 01/9/2014). Thời gian bắt đầu làm việc của tuần mới là ngày 03/09/2014 (thứ tư). Lịch nghỉ hoán đổi này không áp dụng cho bộ phận đang làm việc tại công trường (do làm việc ngày thứ 7).
2. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.
Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các ông, bà lãnh đạo các phòng, đội sản xuất tổ chức thực hiện tốt thông báo này.