Thông báo Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5


THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2014
Thực hiện quy định Bộ luật Lao động năm 2012 về các ngày nghỉ lễ trong năm; công văn của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về hoán đổi thời gian làm việc để nghỉ lễ năm 2014;  Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thực hiện việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5như sau:
1. Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ-2014), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ 01 ngày, vào thứ Tư ngày 09/4/2014.
2. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:
Ngày giải phóng Miền nam và Quốc tế lao độngCán bộ, công nhân viên, người lao động đi làm bù ngày thứ Bảy (26/4/2014) để nghỉ hoán đổi thứ Sáu (ngày 02/5/2014). Như vậy, nhân dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 năm 2014 Cán bộ, công nhân viên, người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục (từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014).


3. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.
Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các ông, bà lãnh đạo các phòng, đội sản xuất tổ chức thực hiện tốt thông báo này.         
(Theo thông báo số 05/TB-HCR ngày 07/04/2014 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco)