NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NĂM 2014

Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 năm 2014  diễn ra từ ngày 16-3 đến ngày 22-3.
Lễ phát động tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 là “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

Thực hiện chủ tương của Cục an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo của Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty cổ phần xây dựng - Bất động sản Hodeco đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 như: Treo băng rôn tại trụ sở công ty, thực hiện việc tự chấm điểm về công tác vệ sinh an toàn lao động. Rà soát và ban hành bổ sung kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014, kiện toàn Ban an toàn lao động công ty. Bên cạnh, đó tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại công trường; qua đó đánh giá việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, kịp thời đề xuất Ban giám đốc công ty các giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện tốt ATVSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp.