CRHODECO THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ngày 06/11/2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco thông báo thay đổi chức danh Tổng giám đốc công ty; Theo Thông báo số 20/TB-HĐQT. Cụ thể:
Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Bạch Trọng Định sang ông Nguyễn Hữu Hùng. Thông tin cụ thể về ông Nguyễn Hữu Hùng:

   
Tân Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Hùng
                                 
- Họ tên:   Nguyễn Hữu Hùng
- Sinh ngày: 04/03/1963         
- Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số:  273175457 Ngày cấp: 10/04/2001   Nơi cấp: Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trình độ chuyên môn: kiến trúc sư - Đại học kiến trúc Hà Nội
-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68 Huỳnh Khương Ninh, phường 03, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chỗ ở hiện tại: 195/10 Hoàng Văn Thụ, phường 07, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chức vụ: Tổng giám đốc.                               Xin mời nhấn vào đây để tải Thông báo số 20/TB-HĐQT