Tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng bán hàng "Chiến binh Sale"

     Ngày 21 tháng 9 năm 2013, tại Hội trường công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco đã tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng bán hàng "Chiến binh sale".
Đại diện Ban giám đốc công ty nhận quà tặng từ diễn giả Seb Trần

     Tham gia chương trình có đại diện Ban giám đốc công ty và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Crhodeco http://vatlieuxaydungvungtau.com/).
      Giảng viên hướng dẫn: Seb Trần (chuyên gia đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp) và cộng sự.
 
Quang cảnh lớp tập huấn
Nội dung chương trình tập huấn:


* Cài đặt tâm thức chiến binh:
- Thay đổi tư duy hiện tại;
- Vượt qua nổi sợ bản thân và neo cảm xúc;
- Khai phá nguồn năng lượng vô hạn;
Cài đặt tâm thức Chiến binh sale


* Xây dựng hình ảnh và kỹ năng để trở thành Sale Pro:
- Tìm kiếm & xử lý thông tin;
 - Chuẩn hóa ngôn ngữ hình thể;
 - Nhận diện và ứng phó với khách hàng khó tính;
 - Xây dựng qui trình bán và chăm sóc KH:
 + 5s;
 + 60ph;
+  10 – 5 – 3 – 1;
 + 14 – 30 – 45 – 60;
Hình kỷ niệm

Qua buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên của công ty đã tiếp cận và trang bị những kiến thức hay góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đặc biệt tiếp cận phong cách đào tạo mới kết hợp "Team building" làm cho lớp tập huấn thêm hấp dẫn, giảm mệt mỏi và đạt hiệu quả cao từ sự hướng dẫn của chuyên gia Seb Trần.