Nơi làm việc và 91 công việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Ngày 10/06/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã ban hành thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2013.
Bãi bỏ Thông tư Liên bộ số 09/TT-LB ngày 13 tháng 04 năm 1995 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên. 
Khai thác đá, đập đá thủ công, cậy bẩy đá trên núi sẽ bị cấm


Cụ thể:  
         I. Nơi làm việc bị cấm:

      1. Tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh môi trường lao động không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng;

      2. Tiếp xúc với các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo qui định của pháp luật hiện hành; 

     3. Tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm;

     4. Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom;
     5. Trên giá cao hay dây treo cao hơn 3 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 300.
 
        II. Danh mục 91 công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm việc như sau:
          Ngoài nơi làm việc được quy định tại khoản 4 Điều 163 và điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012, cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm các công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 163 và điểm g khoản 2 Điều 165 như sau: Mời nhấn vào đây để tải thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH (Để biết thêm chi tiết).