Thanh tra xây dựng cấp huyện và cấp xã sẽ không còn hoạt động nữa

Thanh tra xây dựng cấp huyện và cấp xã sẽ không còn hoạt động nữa,  đó là nội dung mới được quy định tại Nghị định 26/2013/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ 15/5/2013.
Thanh tra Xây dựng
Ảnh: sưu tầm trên internet
Theo đó, cơ cấu Thanh tra ngành xây dựng chỉ còn lại hai cấp đó là Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng với con dấu và tài khoản riêng: Thanh tra Bộ Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên, công chức, được tổ chức thành các phòng nghiệp vụ; Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, công chức.
Sẽ không còn thanh tra cấp huyện và cấp xã
Ảnh: sưu tầm trên internet
Riêng ở  Hà Nội và TP.HCM được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện do Sở Xây dựng quản lý.
Mời Nhấp vào đây để tải Nghị định 26/2013/NĐ-CP
Chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007  của Thủ Tướng Chính Phủ về thí điểm thành lập thanh tra xây dựng quận, huyện và thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
                                                                                                                  Phan Hiếu