Kết quả hoạt động công đoàn lâm thời và kế hoạch nhiệm kỳ I (2012-2015)


I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI
1.     Tình hình chung:
Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco được thành lập thep quyết định số 54/QĐ-CĐNXD ngày 19/8/2011 của công đoàn ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số đoàn viên công đoàn là 23 đoàn viên, trong đó có 09 đoàn viên là đảng viên và có 01 đoàn viên danh dự (ông Bạch Trọng Định – Tổng giám đốc công ty).
Tại thời điểm tổng hợp hiện có 19 đoàn viên (04 đoàn viên đã xin nghỉ việc).
Hoạt động của công đoàn đang từng bước xây dựng và phát triển.
a)    Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của ban giám đốc công ty và của chi bộ đảng trong các hoạt động của công đoàn.
Đại hội đại biểu công đoàn ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ban chấp hành công đoàn có tinh thần làm việc nhiệt tình, nhiều đồng chí có năng lực và phẩm chất, đạo đức tốt, tâm huyết với hoạt động của công đoàn. Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn công ty.
     b) Khó khăn:
- Số lượng đoàn viên công đoàn ít vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó do tính chất lao động thời vụ của lĩnh vực xây dựng nên rất khó kết nạp đoàn viên mới; người lao động đa số có tình độ văn hóa thấp nên chưa hiểu và tham gia vào các hoạt động của công đoàn.
- Do mới thành lập nên BCH chưa có kinh nghiệm tổ chức và hoạt động tốt, một số chương trình còn chậm triển khai; tuy nhiên qua thời gian với sự nhiệt huyết và năng lực tốt của BCH thì vấn đề này sẽ được cải thiện nhanh.
     2. Kết quả thực hiện các hoạt động:
+  Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng:
+ Công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chi bộ và Đảng bộ công ty cổ phần phát triển nhà tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động học tập các Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Vận động đoàn viên, người lao động tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
+ Vận động doanh nghiệp tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đã có 07 đoàn viên được cử tham gia các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn và dài hạn.
- Hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động và đoàn viên công đoàn:
+ Thăm và trặng quà cho 04 đoàn viên và gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị đau ốm, thai sản với việc tích chi 1.200.000 đồng.
+ Hoạt động thể thao, du lịch: Trang bị các thiết bị thể thao bóng bàn, cầu lông cho cán bộ, công nhân viên rèn luyện sức khỏe với trị giá 1.100.000 đồng. Kết hợp với Ban giám đốc tổ chức 02 đợt cho CBCNV đi du lịch tại các tỉnh miền tây và huyện Cần giờ với giá trị gần 40.000.000 đồng.
+ Hỗ trợ cho đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo 500.000 đồng/người.
-         Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và ủng hỗ cộng đồng:
+ Ủng hộ Hội thanh niên khuyết trật thành phố Hồ chí Minh 150.000 đồng.
+ Ủng hộ các bác cựu chiến binh đoàn tàu không số và bộ đội rừng sác 500.000 đồng.
+ Ủng hộ quỹ chăm lo người nghèo phường 02, Tp.Vũng Tàu: 1.000.000 đồng.
+ Ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho UBMT tổ quốc Phường Phước Trung, Thị Xã Bà Rịa: 2.500.000 đồng.
-         Hoạt động quan tâm tới con em người lao động:
+ Qùa cho các cháu thiếu nhi và ngày tết trung thu: 1.500.000 đồng.
+ Thưởng cho 05 cháu con em của các CBCNV lao động có thành tích tốt trong học tập với giá trị: 2.500.000 đồng.
-         Hoạt động hiến máu nhân đạo:
Cử 02 đoàn viên tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2011 do công đoàn ngành tổ chức.
3. Về công tác nữ công
         Nhân kỷ niệm ngày 8/3 , ngày 20/10 CĐCS đã tổ chức họp mặt và ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ cho nữ CB.CNV-LĐ, hoặc tổ chức các hoạt động hội thi nấu ăn để nhằm tạo điều kiện cho chị em tìm hiểu và  thắt chặt tình  đoàn kết trong nội bộ công ty. Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 Công ty đã cử người tham gia dự buổi họp mặt nam, nữ CBCNV-LĐ toàn ngành.
4. Công tác tổ chức:
Đến nay CĐCS có 05 ủy viên BCH Công đoàn và 19 đoàn viên trong tổng số 60 CBCNV và người lao động.
5. Công tác tài chính
Quản lý tốt công tác tài chính ở cơ sở, thực hiện ghi chép sổ sách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Hồ sơ, sổ sách thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định của Tổng LĐLĐ. Thu, chi tài chính đúng quy định, trích nộp kinh phí, đoàn phí về công đoàn cấp trên đạt kế hoạch. Lập dự toán năm, báo cáo quyết toán kinh phí và đoàn phí đúng thời gian quy định. Đồng thời lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ đầy đủ.
6. Đánh giá các kết quả và hạn chế:

6.1.Những mặt đạt được:
Mặc dù CĐCS hoạt động nhiệm kỳ lâm thời nhưng các hoạt động công đoàn của công ty ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nhằm chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến từng đoàn viên công đoàn trong công ty. Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động với các hoạt động xã hội tiếp tục được phát huy có hiệu quả, tạo được niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn, làm phần làm tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động. Mặt khác, bằng nhiều biện pháp cụ thể, Công đoàn Công ty đã tập hợp đông đảo CB.CNVLĐ tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, thường xuyên tham gia thực hiện tốt các chế độ chính sách đảm bảo một số nhu cầu thiết yếu về điều kiện lao động, môi trường làm việc, sinh hoạt được tốt hơn; đời sống tinh thần, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của từng CBCNV-LĐ trong công ty từng bước được nâng lên.
6.1.   Những mặt còn tồn tại:
Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, phong trào và hoạt động công đoàn trong công ty còn có những hạn chế sau:
Việc phát động các phong trào thi đua nhìn chung chưa kịp thời, nội dung và hình thức thi đua chưa đáp ứng yêu cầu và chưa thực sự lôi cuốn, thu hút đông đảo CBCNV-LĐ trong công ty tham gia.
Nhận thức về quyền và trách nhiệm của một số đoàn viên với tổ chức công đoàn chưa đầy đủ nên kết quả của một số mặt hoạt đông còn hạn chế.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, BCH CĐCS công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ I (2012- 2015) như sau:
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012 – 2015
1.     Các công tác nghiệp vụ của công đoàn:
a)    Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp:
-         Ký kết Thỏa ước lao động tập thể và đàm phán với chủ sử dụng lao động để chủ động tạo điều khoản có lợi nhiều nhất cho người lao động
-         Phối hợp với người sử dụng lao động mở Hội nghị lao động đúng thời gian; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động cho người lao động tại doanh nghiệp.
-         Xây dựng kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp tổ chức giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; Thực hiện tốt pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
-         Thành lập hội đồng hòa giải cơ sở; kịp thời tham gia giải quyết các tranh chấp lao động.
b)    Công tác xây dựng tổ chức công đoàn:
-         Xây dựng, Triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm, 6 tháng, quý của Ngành và CĐCS.
-         Xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của BCH – CĐCS.
- Tổ chức hội nghị thường kỳ của BCH CĐCS: Họp ít nhất 3 tháng 1 luần theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, có biên bản ghi chép và  Nghị quyết của BCH.
- Phát triển đoàn viên CĐ trong CNLĐ đủ điều kiện gia nhập CĐ; quản lý ĐV theo sổ và trên máy vi tính.
- Phối hợp tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn do công đoàn ngành và liên đoàn lao động tổ chức.
- Xây dựng,  thực hiện tốt chương trình công tác UBKT.
- Thông báo kịp thời và tổ chức các đợt kiểm tra tài chính đồng cấp, kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐVN ít nhất 1 lần/năm. Xây dựng quy chế hoạt động của UBKT CĐCS.
-    Giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của CNLĐ.
-         Tổ chức sinh hoạt UBKT ít nhất 3 tháng 1 lần.
-         Lập hồ sơ, sổ sách UBKT đầy đủ kịp thời theo quy định.
-         Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ kịp thời theo quy định.
-         Xây dựng và thực hiện tốt chương trình hoạt động nữ công CĐCS.
-         Tổ chức kỷ niệm 8/3, 20/10, ngày gia đình VN 28/6; trong năm không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.
-         Chăm lo cho con CNLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết trung thu.
-         Lập, gửi báo cáo dự toán năm, báo cáo quyết toán quý về CĐ cấp trên theo đúng thời  gian quy định.
- Chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của TLĐ.
- Thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của Nhà nước và TLĐ.
- Chi ngân sách CĐ theo chế độ và nội dung quy định hiện hành của TLĐ.
- Trích nộp kinh phí và đoàn phí CĐ về cấp trên theo đúng quy định.
- Thực hiện chế độ thong tin, báo cáo có chất lượng và kịp thời về CĐ cấp trên.
- Tham gia các cuộc họp và hội nghị do CĐ cấp trên tổ chức.
2. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào:
- Hàng năm Phối hợp với NSDLĐ phát động thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo và các phong trào thi đua khác trong CNLĐ, có đăng ký danh hiệu thi đua  tập thể và cá nhân; có tổng kết khen thưởng kịp thời.
-    Vận động CNLĐ chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế, nội quy lao động của DN, đơn vị; không có đoàn viên vi phạm phát luật bị các cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý.
-    Vận động ĐV, CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, có ít nhất 80% NLĐ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” .
-    Hỗ trợ nhau trong công việc và giúp đở nhau khi khó khăn hoạn nạn.
-    Tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho trên 70% CNLĐ; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện NQ 20 của BCH TW Đảng  (khoá X) về xây dựng giai cấp công nhân.
-    Có hình thức tổ chức hiệu quả thiết thực để CNLĐ tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
-    Có hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 60% CNLĐ.
-    Thực hiện tốt cuộc vận động  xây dựng  doanh nghiệp văn hoá, gia đình văn hoá.
3. Công tác phát triển Đảng:
- Giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp đảng cho 02 đoàn viên đứng vào hàng ngũ của đảng.
4. Thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
- Thực hiện các chương trình, kế hoạch theo từng quý, năm của Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trên đây là kết quả hoạt động nhiệm kỳ lâm thời và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ I (2012 – 2015) của công đoàn cơ sở công ty cổ phần xây dựng – Bất động sản Hodeco.