TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU

* Tầm nhìn:
Từng bước xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thành nhà thầu chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức và tiên tiến về công nghệ sản xuất. Giai đoạn đầu tập trung cho hoạt động xây lắp, phát triển và chú trọng thêm vào vấn đề kinh doanh bất động sản.
Mục tiêu trở thành nhà thầu uy tín của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Sứ mệnh:
- Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất.
- Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở hữu, người lao động, đối tác và cộng đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.
- Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt; giỏi chuyên môn; tác phong làm việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
* Slogan: “Đầu tư bền vững, phát triển cùng khách hàng”
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm lợi ích của khách hàng (cổ đông, khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty thi công hoặc cung cấp).
* Mục tiêu:
- Tự tổ chức sản xuất các công đoạn cốt lõi của công trình bằng công nghệ tiên tiến. Thuê ngoài các công đoạn phụ trợ.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, Tập trung vào hai lĩnh vực chính là Xây dựng và kinh doanh bất động sản.