TÀI SẢN VÀ GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG1.Tài sản cố định đang dùng: 2.573.013.874 đồng
Cẩu tháp - Thi công công trình cao tầng
2.Máy móc thiết bị: 1.568.355.000 đồng


Xe phục vụ văn phòng3. Phương tiện vận tải: 953.381.818
xe chở vật tư
4.Thiết bị, dụng cụ quản lý: 51.277.056