Liên hệ

Địa chỉ trụ sở chính: Công Ty Cổ phần xây dựng – Bất động sản HODECO (CR.HODECO) 
Số 2 Trương Công Định, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BRVT.  
Điện thoại: (84-64) 3856646  - Fax (84-64) 3527445
Email: Cr.Hodeco@gmail.com