CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG

Danh sách các hợp đồng đã thực hiện :
TT
TÊN CÔNG TRÌNH
TỔNG GIÁ TRỊ
(TỶ ĐỒNG)
CHỦ ĐẦU TƯ
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
01
Nhà văn hóa - huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT
7,0
UBND
 huyện Côn Đảo
10/2001
03/2004
02
Ký túc xá - Trường Cao Đẳng Cộng Đồng BR-VT
3,8
Sở GD và ĐT
tỉnh BRVT
06/2002
7/2005
03
Chung cư 15 tầng - Khu TTTM -P7-TP Vũng Tàu
62,0
Cty CP Phát Triển Nhà BRVT
11/2003
11/2005
04
Chung cư Trần Nguyên Hãn - P1 - TP Vũng Tàu
13,3
Công an
tỉnh BRVT
4/2004
5/2005
05
Hệ thống thoát nước khu nhà ở đồi 2 phường 10
6,6
Cty CP Phát Triển Nhà BRVT
2/2005
6/2005
06
Nhà Khách Và Nhà Ở Doanh Trại - Trụ sở Công An Tỉnh tại thị xã Bà Rịa
28,6
Công an
tỉnh BRVT
11/2007
11/2009
07
Hệ thống thoát nước, bó vỉa vỉa hè khu nhà ở Sao Mai Bến đình
2,7
Cty CP Phát Triển Nhà BRVT
8/2008
11/2008
08
Nhà Trung Tâm Chỉ Huy - Trụ sở Công An Tỉnh tại thị xã Bà Rịa
34,5
Công an
tỉnh BRVT
9/2009
01/2011
09
Nhà Ôxy cao áp - Trung tâm y tế Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro
6,5
Xí nghiệp
liên doanh
Vietsopetro
12/2009
8/2010
10
San lấp, kè đá Sao Mai Bến Đình
2,2
Cty CP Phát Triển Nhà BRVT
2/2010
6/2010
11
Nhà ở khu liên kế lô A dự án khu nhà ở SMBĐ
7,1
Cty CP Phát Triển Nhà BRVT
10/2010
4/2011
12
Hội trường D2, chốt ông Đụng và cây xăng Côn Đảo
12,3
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT
4/2013
Đang thi công
13
Nhà khách công an huyện Côn Đảo
27,8
Công an
tỉnh BRVT
8/2013
Đang thi công

III. Hình ảnh một số công trình đã thực hiện :
1.      Nhà Trung Tâm Chỉ Huy thuộc dự án Trụ sở Công An tỉnh tại P.Phước Trung thị xã Bà Rịa :

2.Nhà Ở Doanh Trại thuộc dự án Trụ sở Công An tỉnh tại P. Phước Trung, Thị xã Bà Rịa:
3.Nhà Văn Hóa huyện Côn Đảo:


4. Nhà Bào chế thuốc TTYT Vietso tại P.7, Thành phố Vũng Tàu:

5.Chung cư 15 tầng :