Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn Cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR - VT lần thứ nhất

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn Cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR - VT lần thứ nhất

Tiền thân là chi đoàn Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được ký quyết định thành lập ngày 20/09/2011 và nâng cấp thành  Đoàn Cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR – VT ngày 09/11/2011. Trong giai đoạn đầu thành lập, Đoàn cơ sở đã tiến hành kiện toàn bộ máy, bước đầu triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Công ty CP Phát triển nhà BR – VT lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên nhiệm kỳ lâm thời ; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên công ty nhiệm kỳ 2012 – 2014; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ lâm thời; bầu Ban Chấp  hành Đoàn cs công ty nhiệm kỳ 2012 -2014

Đến thạm dự đại hội có các đồng chí: Trần Hải Hồng Phó trưởng Ban tổ chức kiểm tra tỉnh đoàn, Đ/cĐoàn Hữu Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cùng các đồng chí lãnh đạo công ty, các công ty con, công ty liên kết và xí nghiệp trực thuộc. 

 

Mở đầu là tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn viên Công ty
 
Các nội dung chính tại đại hội

- Đồng chí Nguyễn Quang Đạt - Bí thư BCH nhiệm kỳ lâm thời đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ lâm thời đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 -2014. 
 

Đồng chí Nguyễn Quang Đạt - Bí thư BCH lâm thời phát biểu tại Đại hội
 
- Đồng chí Phan Văn Hiếu - Thay mặt BCH nhiệm kỳ lâm thời báo cáo kiểm điểm BCH

- Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đồng chí  Đoàn Hữu Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty; Đồng chí Trần Hải Hồng Phó trưởng Ban tổ chức kiểm tra tỉnh Đoàn

 
- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2012 -2014 gồm 05 đồng chí:

                1. Nguyễn Quang Đạt
                2. Phan Văn Hiếu
                3.Đặng Phương Khôi
                4. Phan Ngọc Thanh
                5. Đỗ Thị Thu


- Tại phiên họp lần thứ nhất, 
 BCH Đoàn Cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR - VT đã thống nhất bầu:

Đ/c Nguyễn Quang Đạt - Bí thư BCH Đoàn cơ sở;

Đ/c Phan Ngọc Thanh -  Phó Bí thư BCH Đoàn cơ sở; 

Đ/c: Đỗ Thị Thu - Ủy viên BCH 
Đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn Xí nghiệp dịch vụ du lịch.

Đ/c: Phan Văn Hiếu - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn công ty cổ phần xây dựng - Bất động sản Hodeco.

Đ/c: Đặng Phương Khôi - Ủy viên BCH 
Đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn văn phòng Hodeco.
                                                                                                 Theo hodeco.vn