Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng nhà ở khu  dân cư đô thị, khu công nghiệp; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông).
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:
+ Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
+ Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
+ Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
+ Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình Hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
- Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng.
 - Kinh doanh vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác.
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng).
- Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ôtô.

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.