Quang cảnh văn phòng

Tọa lạc ở một vị trí đẹp tại thành phố biển Vũng Tàu

Lễ Khởi công

Công trình Trung tâm nhà chỉ huy công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật

Cán bộ và nhân viên kỹ thuật của công ty

công trình hoàn thiện

Nhà chỉ huy công an tỉnh

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Kính gửi:  Qúy cổ đông công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco
Hội đồng quản trị công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco trân trọng kính mời quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30, chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2016.
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco, số 02 Trương Công Định, phường 02, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.;
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo đề nghị uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản HODECO.
  - Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông Đoàn Hữu Hà Vinh;
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2020).
  4. Thành phần tham dự Đại hội:
  - Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/06/2016.
  - Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người đại diện ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  5. Các vấn đề khác:
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Qúy cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho công ty trước 17h00 ngày 25/06/2016 bằng đường bưu điện, hoặc fax vào số máy 064.3.527445, nhắn tin xác nhận vào số điện thoại: 0979.32.52.89; Gửi email vào địa chỉ: Cr.hodeco@gmail.com.
  - Thông tin chi tiết đăng tại Websiter: www.crhodeco.com
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Phan Văn Hiếu – Thư ký HĐQT điện thoại:  (064.3.85.66.46/nháy 100 -  di động: 0979.32.52.89).
  Trân trọng thông báo.
XIN MỜI ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
Xin mời nhấn vào đây để tải thông báo về máy tính của bạn.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015Kính gửi:  Qúy cổ đông công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco
  Hội đồng quản trị công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30, thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015.
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco, số 02 Trương Công Định, phường 02, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.;
  - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo đề nghị uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
  4. Thành phần tham dự Đại hội:
  - Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2015.
  - Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người đại diện ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự đại hội.
5. Các vấn đề khác:
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Qúy cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho công ty trước 17h00 ngày 29/05/2015 bằng đường bưu điện, hoặc fax vào số máy 064.3.527445; Gửi email vào địa chỉ: Cr.hodeco@gmail.com.
- Thông tin chi tiết đăng tại Websiter: www.crhodeco.com
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ông Phan Văn Hiếu – Thư ký HĐQT điện thoại:  (064.3856646/nháy 100 -  di động: 0979.32.52.89).
  Trân trọng thông báo.Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2015

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2015
Thực hin quy định B lut Lao động năm 2012 về các ngày ngh l trong năm; công văn của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về hoán đổi thời gian làm việc để nghỉ lễ năm 2015;  Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thực hin vic ngh Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5như sau:

1. Cán bộ, công nhân viên, người lao động đi làm bù ngày thứ By (25/4/2015) để ngh hoán đổi th tư (ngày 29/4/2015). Như vậy, nhân dp ngh l giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, Quc tế lao động 01/5 năm 2015 Cán bộ, công nhân viên, người lao động s được ngh 06 ngày liên tc (t ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015).
2. Lịch nghỉ này không áp dụng cho cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trực tiếp tại công trường; Các ngày nghỉ đối với các đối tượng này là 03 ngày, bao gồm như sau: ngày 28/4/2015 (giổ tổ Hùng Vương); 30/4/2015 (giải phóng miền nam); 01/5/2015 (Quốc tế lao động).

3. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.

Thông báo lịch nghỉ tết Ất Mùi năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Ất Mùi năm 2015
 


Thực hin quy định ca B lut Lao động năm 2012 về các ngày ngh l trong năm và công văn chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2015; Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo thực hin vic ngh tết dương lịch năm 2015 như sau:
1. Cán bộ, nhân viên và người lao động tại văn phòng công đi làm bù vào thứ bảy (14/2) để nghỉ thứ hai (16/2). Cán bộ, nhân viên và người lao động sẽ nghỉ liền từ ngày 15/2 đến hết ngày 23/2 (tức là từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 09 ngày, gồm 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi.
2. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.
Trong thời gian thực hiện nghỉ tết nếu có vấn đề gì đề nghị quan trọng cần giải quyết gọi về các số điện thoại dây nóng của công ty:
* 0643.856646 (Văn phòng).

Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các ông, bà lãnh đạo các phòng, đội sản xuất tổ chức thực hiện tốt thông báo này.          

Thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ quốc khánh 02/9 năm 2014
Thực hin quy định ca B lut Lao động năm 2012 về các ngày ngh l trong năm và công văn chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014; Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo thực hin vic ngh lễ quốc khánh 02/9 năm 2014 như sau:
1. Cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty được ngh lễ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 06/9/2014 (do hoán đổi được nghỉ ngày 01/9/2014). Thời gian bắt đầu làm việc của tuần mới là ngày 03/09/2014 (thứ tư). Lịch nghỉ hoán đổi này không áp dụng cho bộ phận đang làm việc tại công trường (do làm việc ngày thứ 7).
2. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.
Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các ông, bà lãnh đạo các phòng, đội sản xuất tổ chức thực hiện tốt thông báo này.         

Thông báo Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5


THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2014
Thực hiện quy định Bộ luật Lao động năm 2012 về các ngày nghỉ lễ trong năm; công văn của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về hoán đổi thời gian làm việc để nghỉ lễ năm 2014;  Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco thực hiện việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5như sau:
1. Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ-2014), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ 01 ngày, vào thứ Tư ngày 09/4/2014.
2. Dịp nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:
Ngày giải phóng Miền nam và Quốc tế lao độngCán bộ, công nhân viên, người lao động đi làm bù ngày thứ Bảy (26/4/2014) để nghỉ hoán đổi thứ Sáu (ngày 02/5/2014). Như vậy, nhân dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 năm 2014 Cán bộ, công nhân viên, người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục (từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014).


3. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, vệ sinh công cộng tại Văn phòng công ty và các công trường của công ty đang thi công. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật, các đội trưởng đội sản xuất tổ chức sắp xếp tài sản, vật tư, thiết bị, tài liệu, thu dọn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bố trí lịch người trực bảo vệ tài sản tại văn phòng, trên các công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất. Thực hiện treo cờ tổ quốc tại Văn phòng công ty và các công trường mà công ty đang thực hiện.
Tổng Giám đốc công ty yêu cầu các ông, bà lãnh đạo các phòng, đội sản xuất tổ chức thực hiện tốt thông báo này.         
(Theo thông báo số 05/TB-HCR ngày 07/04/2014 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hodeco) 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hoạt động tuân thủ nguyên tắc sau:
Công ty cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco hoạt động theo điều lệ công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông .
Hội đồng quản trị cử và bổ nhiệm Ban Giám đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Tổng Giám đốc công ty.
1.1.Hội đồng quản trị:
Cơ cấu tổ chức gồm 03 thành viên ( 01 chủ tịch hội đồng quản trị; 01 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên).
Tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2011, Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco đã bầu các ông (bà) có tên dưới đây vào hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ là 05 năm, cụ thể:
1.1.1. Ông Bạch Trọng Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco. Ông sinh năm 1968, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, có 21 năm kinh nghiệp trong hoạt động xây dựng.
1.1.2. Ông  Lê Viết Liên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco. Có chức danh ở công ty phát triển nhà: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng đầu tư – tài chính công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.1.3    Ông Hồ Viết Thới – Thành viên HĐQT. Ông có chức danh khác ở công ty phát triển nhà: giám đốc nhân sự.
1.2. Ban giám đốc:
          1.2.1. Tổng giám đốc: ông Nguyễn Hữu Hùng, Ông sinh năm 1963, tốt nghiệp kiến trúc sư-Đại học kiến trúc Hà Nội, có 17 năm kinh nghiệp trong hoạt động xây dựng.
          1.2.2. Phó Tổng giám đốc: ông Lê Trung Thành, sinh năm 1976 (kỹ sư xây dựng – Trường Đại học xây dựng Hà Nội). Ông có 19 năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng. Hiện phụ trách công tác kỹ thuật thi công và dự án của công ty.

Sơ đồ tổ chức:
sơ đồ tổ chức và hoạt động 
1.3.Cơ cấu các phòng ban:
1.3.1.  Phòng Tổ chức - hành chính:
a. Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; công tác hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân.
 b. Nhiệm vụ: 
- Sắp xếp, tổ chức bộ máy công ty, nghiên cứu, soạn thảo các Nội quy, Quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ công ty.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Theo dõi giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tại nạn lao động, hưu trí; chế độ nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
- Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế toán xây dựng tổng quỹ tiền lương của công ty; Xây dựng các định mức đơn giá về lao động, lập và quản lý Qũy lương, các quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo các quy định của nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo quỹ lương doanh nghiệp.
- Xây dựng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ doanh nghiệp, theo dõi xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên.
- Quản lý con dấu của doanh nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu hiện hành.
- Lập báo cáo kế hoạch tiền lương, lao động gửi các cơ quan chức năng.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ, chuẩn bị các thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và nâng bậc, chuyển ngạch lương.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, khen thưởng, tập hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt.
- Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của công ty.
- Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng công ty.
- Tiếp nhận,  chuyển giao,  phổ biến, lưu trữ bảo quản tài liệu của công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 11 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên; 01 lái xe và 07 bảo vệ).
- Trưởng phòng: ông Phan Văn Hiếu, - sinh năm 1987 (cử nhân hành chính – Học Viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; cử nhân luật – Trường đại học kinh tế - luật, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí minh) có 04 năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức – hành chính.
- Chuyên viên: bà Nguyễn Thị Việt Anh – sinh năm 1979 (trung cấp kế toán trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu) có 07 năm kinh nghiệm về công tác làm thủ kho., và thực hiện kế toán viên kiêm phụ trách văn thư của doanh nghiệp.
- Chuyên viên: Bà Hoàng Thị Ngân - Sinh năm 1990 (Cử nhân công tác xã hội Trường Đại học sư phạm Hà Nội; Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn đội - Học Viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) Phân công làm công tác văn thư và thư ký của doanh nghiệp.
- Chuyên viên: Bà Cao Thị Ánh Gương – sinh năm 1980 (Trung cấp công nghệ thông tin – Trường Đại học công nghệ kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, cử nhân quản trị kinh doanh – Trường Đại học mở thảnh phố Hồ Chí Minh) có 11 năm kinh nghiệm về công tác quản lý phần mềm hồ sơ quản lý nhân sự, Web công ty và thư ký Phòng TC-HC.
- Lái xe: ông Trần Quốc Bảo – sinh năm 1978 (trung cấp nghề lái xe, lái xe hạng B2; D) có 12 năm kinh nghiệm về lái xe trong doanh nghiệp. Hiện là lái xe chính của văn phòng công ty.
- Bảo vệ: gồm 07 nhân viên (trong đó 01 bảo vệ là việc tại văn phòng công ty và 06 bảo vệ đang làm việc tại các công trường mà công ty đang thi công. Nhân sự chủ yếu là các chú, bác cựu chiến binh hay cựu quân nhân.
2.2.2. Phòng Tài chính – Kế toán
a. Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán, trong định giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo đúng chế độ tài chính của Nhà nước và các thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính – kế toán theo đúng quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.
b.Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch tài chính trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm tra kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra tình hình sử dụng và bảo quản vật tư, tài sản của công ty bảo đảm tính hiệu quả.
- Tổ chức quản lý kế toán, kiểm tra việc hạch toán, kế toán đúng chế độ kế toán Nhà nước.
- Định kỳ cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho Tổng giám đốc để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ hiện hành.
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tăng vốn, kết quả sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của công ty.
- Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
- Phối hợp các phòng ban chức năng trong công ty nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 03 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 01 kế toán viên; 01 chuyên viên phụ trách thủ quỹ).
- Trưởng phòng: ông Phan Văn Thắng – sinh năm 1969 (kỹ sư kinh tế - trường Đại học nông nghiệp 1 Hà nội) có 18 năm trong công tác làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Hiện là trường phòng Tài chính – Kế toán kiêm kế toán trưởng của công ty.
- Kế toán viên: bà Nguyễn Thị Hải Hòa – sinh năm 1987 (cử nhân kế toán – tài chính trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí minh) có 03 năm làm vị trí kế toán viên phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán cổ đông.
- Thủ quỹ: bà Lê Thị Hồng Thư – sinh năm 1960 (Trung cấp cơ điện, Trung cấp kế toán) có 17 năm làm công tác thủ quỹ trong doang nghiệp.
2.2.3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:
a. Chức năng: Giúp Tổng Giám đốc điều hành công việc hàng ngày trong các hoạt động thi công tại hiện trường và lập kế hoạch sản xuất trong lĩnh vực xây dựng của công ty.
b.Nhiệm vụ:
- Lập phương án sản xuất, kế hoạch sản xuất trình lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Trực tiếp tổ chức, điều hành công tác thi công trên công trường, theo phương án đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công trường với Tổng  Giám đốc.
- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ đội sản xuất, các bên nhận thầu thi công đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an tòan lao động, phòng cháy chữa cháy, tiết kiệm vật tư và nhân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty.
- Lập hồ sơ dự thầu các công trình.
- Lập quy trình đấu thầu, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đối với các bên nhận thầu thi công một số phần công việc của công trình.
- Lập hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng công việc hoàn thành.
- Xác nhận khối lượng thực tế thi công và giá cả làm cơ sở để thanh toán cho bên nhận thầu thi công.
c. Cơ cấu tổ chức phòng: bao gồm: 05 cán bộ, công nhân viên  (01 Trưởng phòng và 05 kỹ sư).

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NĂM 214

Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 năm 2014  diễn ra từ ngày 16-3 đến ngày 22-3.
Lễ phát động tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 là “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

Thực hiện chủ tương của Cục an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo của Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty cổ phần xây dựng - Bất động sản Hodeco đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 như: Treo băng rôn tại trụ sở công ty, thực hiện việc tự chấm điểm về công tác vệ sinh an toàn lao động. Rà soát và ban hành bổ sung kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014, kiện toàn Ban an toàn lao động công ty. Bên cạnh, đó tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại công trường; qua đó đánh giá việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, kịp thời đề xuất Ban giám đốc công ty các giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện tốt ATVSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp.